Mitä tarkoittaa valmistava koulutus?

Valmistava koulutus tarkoittaa nimikkeeseen tähtävää koulutusta, jossa koulu järjestää opetuksen, jonka jälkeen opiskelija osallistuu näyttötutkintoon. Hyväksytysti suoritetut näyttötutkinnot mahdollistavat sen, että opiskelija voi hakea Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto) koulutetun hierojan nimikkettä. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen henkilö on oikeutettu käyttämään ammattinimikettä koulutettu hieroja. Koulutetun hierojan nimike on suojattu, eikä sitä saa käyttää kukaan, jolle nimikettä ei ole annettu. Kaikki terveydenhuollon suojattujen ammattinimikkeiden opiskelu ja nimikkeellistäminen tapahtuu samalla tavalla.

Miksi koululta ei saa koulutetun hierojan nimikettä?

Ainoa taho, joka voi myöntää koulutetun hierojan nimikkeen on Valvira. Kouluilla ei ole oikeutta myöntää koulutetun hierojan nimikettä.

Miksi Hierontakoulu Atlakseen?

Hierontakoulu Atlaksen opettajien ammattitaito on omaa luokkaansa, koska opettajat kouluttautuvat jatkuvasti opiskellen mm. manuaalisia taitoja. Opettajat toimivat opetustyön lisäksi käytännön työssä, mikä takaa opetuksen hyödyllisyyden ajatellen opiskeluajan jälkeistä työntekoa. Hierontakoulu Atlaksen tilat ja välineistö on toteutettu erityisesti sekä manuaalisen alan opiskelua että aitoja hoitotilanteita varten. Koulutuksen laadusta kertoo se, että Atlaksen opiskelija on saanut vuonna 2013 valtakunnallisen Vuoden opiskelija -palkinnon.

Kauanko koulutus kestää?

Koulutus kestää yhteensä noin 10 kuukautta.

Miten haen kouluun?

Kouluun voit hakea lähettämällä hakulomakkeen tästä.

Mitkä ovat vaatimuksen kouluun pääsyyn?

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on hyvä terveydentila. Edellytyksistä voit lukea lisää täältä (s. 10 eteenpäin).

Voiko opiskelun ohella käydä töissä?

Kyse on monimuotokoulutuksesta, joka on suunniteltu niin, että kokopäivätyön tekeminen on mahdollista opiskelun ohella. Lähiopetuspäivät toteutetaan kaksi kertaa viikossa. Etäpäivien aikana on itsenäistä opiskelua.

Kuinka paljon opiskeluun kuuluu itsenäisiä kirjallisia töitä tai tenttejä?

Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työnohella. Kirjallisten tehtävien ja tenttien tarkoitus on toimia motivointina lukemisen aloittamiseksi. Tenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ja niistä informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin.

Missä ja miten suoritetaan hierontaharjoittelu?

Klinikkaharjoittelu suoritetaan koulun omalla opiskelijaklinikalla oikeilla asiakkailla, aidossa hoitoympäristössä. Harjoittelu on valvottua. Harjoittelua tehdään koulun opiskelijaklinikan aukioloaikojen puitteissa: ma-to klo 8-21. Opiskelijat suunnittelevat itse harjoitteluajankohdat; näin ollen harjoittelu ei ole riippuvainen siitä, onko opiskelija aamu- vai iltaryhmässä. Viikottainen harjoittelumäärä on n. 6 h. Harjoittelu aloitetaan n. 2,5 opiskelukuukauden jälkeen ja harjoittelua tehdään opiskelujen loppuaika, jotta käytännöntaidot kehittyvät teoriataitojen ohella.

Miksi on merkityksellistä, että opiskelijoilla on harjoittelun aikana käytössä omat hoitohuoneet?

Hoitotilanteen tavoite on toimia opiskelijalle oppimiskokemuksena ja asiakkaalle miellyttävänä hoitokokemuksena. Hoitohuone takaa asiakkaalle lakisääteisen yksityisyyden suojan ja hoitorauhan. Opiskelijalle oma hoitohuone luo aidon hoitokokemuksen, joka valmistaa tulevaan työhön parhaalla mahdollisella tavalla. Hoitohuone mahdollistaa myös asiakkaan tutkimisen ja työrauhan hierontatapahtuman aikana.

Voinko suorittaa opiskelua omaan tahtiini?

Opiskelu suoritetaan oman ryhmän mukana opetussuunnitelman mukaisesti. Lähiopetusta ei voi suorittaa omaan tahtiin. Harjoittelun toteutus suunnitellaan yhdessä koulun ja opiskelijan kanssa.

Mitä jos joudun jäämään pois lähiopetuksesta?

Sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi koululle. Vain sairaustapaus (lääkärintodistuksella) on riittävä peruste olla pois kurssilta. Suosittelemme vahvasti välttämään poissaoloja.

Onko opiskelun aloittamiseen ikärajaa?

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on 18 vuoden ikä. Yläikärajaa opiskelulle ei ole.

Otetaanko kursseille paljon oppilaita?

Yksilöllisen opettamisen takaamiseksi kurssien oppilasmäärät ovat suhteellisen pieniä, tällä hetkellä maksimissaan 20 oppilasta.

Mitä koulutuksen hinta sisältää?

Hinta sisältää opiskelukirjat, opiskelumateriaalin, teoria- ja käytännön opetuksen, pääsyn koulun sähköiseen oppimisympäristöön, opintotoimiston palvelut sekä tyylikkään työasun (kaksi työpaitaa, housut ja college-paidan).

Lisää kysymyksiä?

Voit lähettää kysymyksesi Yhteydenotto -lomakkeen kautta.