1. Järjestäjä
Hierontakoulu Atlas, Piispansilta 9 B, 02230 Espoo (jäljempänä järjestäjä).

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanin ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun valmisteluun.

3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 10.8. – 17.12.2016.

4. Kuinka osallistua kilpailuun
Palkinto arvotaan 19.12.2016 kaikkien 17.12.2016 mennessä Hierontakoulu Atlaksen Facebook-sivuja tykänneiden kesken. Toinen palkinto annetaan parhaimman perustelun 17.12.2016 mennessä jättäneelle, miksi ko. henkilö tai hänen ystävänsä ansaitsisi vuoden ilmaiset hieronnat.

5. Palkinnot
Kilpailun palkinto on rajoittamattomat oppilashieronnat vuodelle 2017 Hierontakoulu Atlaksen aukioloaikoina. Kilpailun voittaja varaa itse aikansa käyttämällä joko sähköistä ajanvarauskalenteria tai puhelimitse. Palkinto on henkilökohtainen, mutta ennen ensimmäistä hierontaa lahjakortin voi siirtää toiselle henkilölle. Tämän jälkeen palkinnonsaajaa ei voi vaihtaa.

6. Palkinnon luovutus/julkisuus
Voitosta ilmoitetaan Hierontakoulu Atlaksen Facebook-sivustolla sekä voittajalle henkilökohtaisesti facebookissa. Voittaja lunastaa lahjakorttinsa esittämällä henkilöllisyystodistuksen Hierontakoulu Atlaksen vastaanotossa. Voittajan nimi ja kuva voidaan julkaista myös Hierontakoulu Atlaksen muissa sähköisissä palveluissa. Lahjakortti on lunastettava 31.1.2017 mennessä.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Ennen hierontojen aloitusta hierottava täyttää esitietolomakkeen ja hänen kanssaan käydään läpi hierontaan vaikuttavat terveydelliset seikat.

8. Vaihto
Voittaja vastaa voiton hyväksymiseen ja sen hyödyntämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

9. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin. Facebook ei ole mukana kilpailussa.