Opiskelu

Hierontakoulu Atlaksessa voit opiskella koulutetun hierojan tutkintoon tähtäävän koulutuksen. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopiskelua, harjoittelujakson ja näyttötutkinnon.

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, ettei tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden aikaisempi tausta kokemuksellista oppimista hyödyntämällä.

Kenelle

Hierontaopinnot on suunnattu sinulle, joka haluat toimia hieronnan ammattilaisena tai saada erinomaisen pohjakoulutuksen jatko-opiskeluja varten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle, kuten fysioterapian tai osteopatian opiskeluun.

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on hyvä opiskelumotivaatio ja terveydentila sekä vähintään 18 vuoden ikä.

Opiskelijat ovat oikeutettuja niin opintotukeen ja opintolainaan. Lisätietoja opintotuen myöntämisestä voi lukea Kelan sivuilta. Opiskelijat eivät ole oikeutettuja Koulutusrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen.

Mitä

Hierontakoulu Atlaksen opetus perustuu Opetushallituksen määrittämiin kriteereihin koulutetun hierojan opinnoista. Tarkemmasta sisällöstä voit lukea täältä. Koulutus kestää yhteensä noin 10 kuukautta.

Tutkinto

Hierontakoulu Atlaksessa tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osioista.

  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Näiden osioiden lisäksi suoritetaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Hierontakoulu Atlaksessa nämä osiot ovat:

  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp

Olemme katsoneet näiden osioiden edistävän parhaiten hierojan ammattitaitoa ajatellen hierojan työtä kaikessa monipuolisuudessaan.

Miten

Opiskelu tapahtuu aamu- tai iltaryhmässä. Aamuryhmän opetus on klo 8.30–12.30. Iltaryhmän opetus on klo 16.30–20.30. Lähiopetusta on ensimmäisenä lukukautena tiistaisin ja keskiviikkoisin, toisena lukukautena lähiopetusta on tiistaisin.

Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna ja se tapahtuu suomen kielellä. Lähiopetuksessa opiskellaan teoriaa ja käytäntöä. Käytännön harjoituksissa (tutkiminen/hieronta) vaatetuksena on alusvaatteet. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun sisältyy itseopiskelua ja harjoittelujakso.

Harjoittelujakso (180h) suoritetaan koulun oppilasklinikalla aidossa hoitoympäristössä niin, että opiskelijalla on käytössään oma hoitohuone. Harjoittelu tarkoittaa työssäoppimisjaksoa, joka sisältää kaikkia ammatissa tarvittavia osa-alueita kuten toimintaa hierontatilanteessa ja asiakaspalvelussa. Harjoittelujakso aloitetaan n. 2kk opintojen alkamisesta eli kun opiskelijat ovat opiskelleet kaikki kehon lihakset sekä harjoitelleet hierontaa lähiopetuksen yhteydessä.  Harjoittelua tehdään n. 6-7h viikossa oppilasklinikan aukioloaikojen puitteissa eli ma-to klo 8-21. Klinikkaharjoittelua valvoo aina terveydenhuollon ammattilainen.

Opintojen edetessä, opiskelijat suorittavat näyttötutkinnon, joka johtaa hierojan ammattitutkintoon ja koulutetun hierojan nimikkeeseen. Näyttötutkinto kuuluu koulutuksen hintaan.

Yhteistyö Suomen Urheiluhierontakeskuksen kanssa antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden siirtyä heti opintojen jälkeen suoraan työelämään. Lue lisää tästä.

Missä

Koulun käyntiosoite on Piispansilta 9 B, 02230 Espoo. Koulu sijaitsee Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

Koulun tilat ja välineistö on suunniteltu manuaalisten koulutusten vaatimuksia varten. Koulun hulppeissa, yli 420 neliön tiloissa on kaksi opetusluokkaa, kahdeksan hoitohuonetta, asiakasaula sekä sosiaalitilat opiskelijoille.