Opiskelu

Hierontakoulu Atlaksessa voit opiskella koulutetun hierojan tutkintokoulutuksen. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opiskelu sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä harjoittelujakson.

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, ettei tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden aikaisempi tausta kokemuksellista oppimista hyödyntämällä.

Kenelle

Hierontaopinnot on suunnattu sinulle, joka haluat toimia hieronnan ammattilaisena tai saada erinomaisen pohjakoulutuksen jatko-opiskeluja varten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle, kuten fysioterapian tai osteopatian opiskeluun.

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on hyvä opiskelumotivaatio ja terveydentila sekä vähintään 18 vuoden ikä. Voit lukea terveydentilavaatimuksista lisää täältä (s. 10 lähtien).

Opiskelijat ovat oikeutettuja niin opintotukeen kuin aikuiskoulutustukeenkin. Lisätietoja opintotuen myöntämisestä voi lukea Kelan sivuilta. Lisätietoja aikuiskoulutustuen myöntämisestä voi lukea Koulutusrahaston sivuilta.

Mitä

Hierontakoulu Atlaksen opetus perustuu Opetushallituksen määrittämiin kriteereihin koulutetun hierojan opinnoista. Tarkemmasta sisällöstä voit lukea täältä. Koulutus kestää yhteensä noin 10 kuukautta.

Tutkinto

Hierontakoulu Atlaksessa tutkinto muodostuu kolmesta alla olevasta pakollisesta osioista.

  • Hierojana toimiminen
  • Hieronta hoitotapahtumana
  • Hieroja yrittäjänä

Näiden osioiden lisäksi suoritetaan yksi valinnainen tutkinnon osa. Hierontakoulu Atlaksessa tämä osio on:

  • Niveltoiminnan edistäminen

Olemme katsoneet tämän osion edistävän parhaiten hierojan ammattitaitoa ajatellen hierojan työtä kaikessa monipuolisuudessaan.

Miten

Opiskelu tapahtuu aamu- tai iltaryhmässä. Aamuryhmän opetus on klo 8.30–12.30. Iltaryhmän opetus on klo 16.30–20.30. Lähiopetusta on ensimmäisenä lukukautena tiistaisin ja keskiviikkoisin, toisena lukukautena lähiopetusta on tiistaisin.

Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna ja  se tapahtuu suomen kielellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun sisältyy itseopiskelua ja harjoittelujakso. Harjoittelujakso suoritetaan koulun oppilasklinikalla aidossa hoitoympäristössä niin, että opiskelijalla on käytössään oma hoitohuone. Harjoittelua on opiskelijan osaamisesta riippuen noin 180 tuntia. Harjoittelu tarkoittaa työssäoppimisjaksoa, joka sisältää kaikkia ammatissa tarvittavia osa-alueita kuten toimintaa hierontatilanteessa ja asiakaspalvelussa. Ennen asiakastyöskentelyä opiskelijat ovat käyneet läpi kaikki kehon lihakset sekä harjoitelleet noin 2,5 kuukautta. Klinikkaharjoittelua valvoo aina terveydenhuollon ammattilainen.

Opintojen edetessä, opiskelijat suorittavat näyttötutkinnon, joka johtaa hierojan ammattitutkintoon ja koulutetun hierojan nimikkeeseen. Näyttötutkinto kuuluu koulutuksen hintaan.

Missä

Hierontakoulu Atlas on Savonlinnan ammattiopiston yhteistyökoulu. Opiskelijat ovat Savonlinnan ammattiopiston opiskelijoita, mutta suorittavat käytännössä kaiken opiskelun ja näyttötutkinnon osat Hierontakoulu Atlaksessa.

Koulun käyntiosoite on Piispansilta 9 B, 02230 Espoo. Koulu sijaitsee Ison Omenan Länsiväylätornin 3. kerroksessa.

Koulun tilat ja välineistö on suunniteltu manuaalisten koulutusten vaatimuksia varten. Koulun hulppeissa, yli 420 neliön tiloissa on kaksi opetusluokkaa, kahdeksan hoitohuonetta, asiakasaula sekä sosiaalitilat opiskelijoille.

Milloin

Seuraavat opiskelijaryhmät aloittavat opiskelunsa 29.1.2019. Haku ja haastattelut opiskeluryhmiin ovat käynnissä. Paikat täytetään hakujärjestyksessä. Hae ryhmään tästä. Opiskeluaika on noin 10 kuukautta.