Mitä tarkoittaa valmentava koulutus?

Valmentava koulutus tarkoittaa koulutusta, joka tähtää ammattitutkintoon. Koulu järjestää opetuksen, jonka aikana opiskelija osallistuu näyttötutkintoon. Hyväksytysti suoritetut näyttötutkinnot mahdollistavat sen, että opiskelija voi hakea Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto) koulutetun hierojan nimikkettä. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen henkilö on oikeutettu käyttämään ammattinimikettä koulutettu hieroja.

Miksi Hierontakoulu Atlakseen?

Hierontakoulu Atlaksen opettajien ammattitaito on omaa luokkaansa, koska opettajat kouluttautuvat jatkuvasti opiskellen mm. manuaalisia taitoja. Opettajat toimivat opetustyön lisäksi käytännön työssä, mikä takaa opetuksen hyödyllisyyden ajatellen opiskeluajan jälkeistä työntekoa. Henkilökuntamme on pysynyt samana koulutuksen alusta asti, joten olemme sitoutuneita koulutuksen järjestämiseen ja opettamiseen. Hierontakoulu Atlaksen tilat ja välineistö on toteutettu erityisesti sekä manuaalisen alan opiskelua että aitoja hoitotilanteita varten. Koulutuksen laadusta kertoo se, että Atlaksen opiskelija on saanut valtakunnallisen Vuoden opiskelija -palkinnon ja Atlaksen toimitusjohtaja Pääkaupunkiseudun Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinnon.

Kauanko koulutus kestää?

Koulutus kestää yhteensä noin 10 kuukautta.

Miten haen kouluun?

Kouluun voit hakea lähettämällä hakulomakkeen tästä.

Mitkä ovat vaatimuksen kouluun pääsyyn?

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on hyvä terveydentila ja opiskelumotivaatio.

Milloin terveydentila voi olla esteenä kouluun pääsyyn?

Opintojen aloittamisen esteenä ovat sairaudet tai tilat, jotka eivät mahdollista esim. itsenäistä opiskeluotetta, opintoihin liittyvien käytännön ja teoriaopintojen suorittamista. Tällaiset sairaudet tilat voivat olla esim. ihosairaus, opintoja haittaava tai estävä tuki- ja liikuntaelimistön vaiva, hoitoepätasapainossa olevat psyykkiset sairaudet tai päihdeongelma.

Voiko opiskelun ohella käydä töissä?

Kyse on monimuotokoulutuksesta, joka on suunniteltu niin, että työn tekeminen on mahdollista opiskelun ohella. Opintojen suorittamiseen on kuitenkin varattava aikaa, sillä opintoihin kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua ja käytännön harjoittelua. Ilman hyvää arjen suunnittelua kokopäiväinen työskentely monimuoto-opintojen ohella on vaikeaa. Kuitenkin, hyvällä arjen suunnittelulla opinnot onnistuvat kokopäiväisen työnkin ohella.

Kuinka paljon opiskeluun kuuluu itsenäisiä kirjallisia töitä tai tenttejä?

Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työnohella. Kirjallisten tehtävien ja tenttien tarkoitus on toimia motivointina lukemisen aloittamiseksi. Tenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ja niistä informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin.

Mistä tiedän mitä opiskellaan?

Opiskelijat saavat heti ensimmäisellä viikolla koko lukuvuoden lukujärjestyksen aiheineen ja ajankohtineen. Tentit ja näyttötilaisuuksien ajankohdat lukevat myös lukujärjestyksessä. Opetus perustuu OPH:n hierojan ammattitutkinnon kriteereihin.

Missä ja miten suoritetaan hierontaharjoittelu?

Klinikkaharjoittelu suoritetaan koulun omalla opiskelijaklinikalla oikeilla asiakkailla, aidossa hoitoympäristössä. Harjoittelu on valvottua. Harjoittelua tehdään koulun opiskelijaklinikan aukioloaikojen puitteissa: ma-to klo 8-21. Opiskelijat suunnittelevat itse harjoitteluajankohdat; näin ollen harjoittelu ei ole riippuvainen siitä, onko opiskelija aamu- vai iltaryhmässä. Viikottainen harjoittelumäärä on n. 6-7 h, jonka voi itse sijoittaa sopiviin ajankohtiin yhtenä osana tai useammassa osassa. Harjoittelu aloitetaan n. 2 opiskelukuukauden jälkeen ja harjoittelua tehdään opiskelujen loppuun saakka, jotta käytännöntaidot kehittyvät teoriataitojen ohella.

Miksi on merkityksellistä, että opiskelijoilla on harjoittelun aikana käytössä omat hoitohuoneet?

Hoitotilanteen tavoite on toimia opiskelijalle oppimiskokemuksena ja asiakkaalle miellyttävänä hoitokokemuksena. Hoitohuone takaa asiakkaalle lakisääteisen yksityisyyden suojan ja hoitorauhan. Opiskelijalle oma hoitohuone luo aidon hoitokokemuksen, joka valmistaa tulevaan työhön parhaalla mahdollisella tavalla. Hoitohuone mahdollistaa myös asiakkaan tutkimisen ja työrauhan hierontatapahtuman aikana.

Voinko suorittaa opiskelua omaan tahtiini?

Opiskelu suoritetaan oman ryhmän mukana opetussuunnitelman mukaisesti. Lähiopetusta ei voi suorittaa omaan tahtiin. Harjoittelun toteutus suunnitellaan yhdessä koulun ja opiskelijan kanssa.

Mitä jos joudun jäämään pois lähiopetuksesta?

Sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi koululle. Vain sairaustapaus (lääkärintodistuksella) on riittävä peruste olla pois kurssilta. Suosittelemme vahvasti välttämään poissaoloja.

Onko opiskelun aloittamiseen ikärajaa?

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on 18 vuoden ikä. Yläikärajaa opiskelulle ei ole.

Otetaanko kursseille paljon oppilaita?

Yksilöllisen opettamisen takaamiseksi kurssien oppilasmäärät ovat suhteellisen pieniä, tällä hetkellä maksimissaan 20 oppilasta.

Mitä koulutuksen hinta sisältää?

Hinta sisältää opiskelukirjat, opiskelumateriaalin, teoria- ja käytännön opetuksen, näyttötutkinnon, pääsyn koulun sähköiseen oppimisympäristöön, opintotoimiston palvelut sekä tyylikkään työasun (kaksi työpaitaa ja college-hupparin). Tietoa koulutuksen hinnasta löydät täältä.

Voiko opintoihin saada opintotukea?

Kyllä voi. Kelan määrittämät opintotuen edellytyksen tulee toteutua, kuten missä tahansa muussakin koulutuksessa. Lisätietoja opintotuesta löytyy Kelan sivuilta.

Voiko opintoihin saada aikuiskoulutustukea?

Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea ei voi saada hierojaopintoihin.

Mitä minun kannattaisi ottaa huomioon hierontakoulua päättäessäni?

Tutustu useampaan koulutuksen tarjoajaan. Surffaa nettisivuilla ja käy paikan päällä tutustumassa kouluun. Yksi parhaimmista tavoista tutustua koulutukseen, on mennä hierontaan koulun opiskelijalle. Tällöin näet opiskelijoiden tunnelmaa, taitoja ja pääset kysymään suoraan opiskelijalta miltä opinnot tuntuvat.

Hinta ja harjoittelutuntimäärä ovat opintoja miettivälle tärkeitä seikkoja. Harjoittelutuntien määrällä usein kompensoidaan koulutuksen hintaa. Ota kuitenkin huomioon harjoittelutuntien realistisuus; haluatko tehdä opintoja kokopäiväisesti vai työn ohella. Kannattaa siis laskea kuinka paljon harjoittelutunteja tehdään viikkotasolla, jotta tiedät paljonko sinulla menee aikaa harjoitteluun/opintoihin.

Miksi Atlaksessa harjoittelutunti- ja opetusmäärä ovat juuri nämä?

Harjoittelun tuntimäärä on sellainen, millä opiskelija saa vahvan käytännön rutiinin ja osaamisen hierontaan. Harjoittelun tuntimäärään mahtuu harjoittelua säännöllisen hieronnan vaikuttavuudesta sekä haastavia hierontatilanteisiin liittyviä kysymyksiä, joita tulee vain käytännön tilanteiden mukana. Harjoittelumäärä valmistaa taitavaksi hierojaksi. Tuntimäärä mahdollistaa opintojen suorittamisen työn ohella.

Opetustuntien määrä on optimoitu vuosien saatossa. Opintojen edetessä otetaan huomioon opiskelijan tiedon kasvaminen ja opintovuoden vaativuus; tämän vuoksi ensimmäisellä lukukaudella lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa ja jälkimmäisellä lukukaudella opetusta on yksi kertaa viikossa.

Lisää kysymyksiä?

Voit lähettää kysymyksesi Yhteydenotto -lomakkeen kautta.