MIKSI MEILLE

Koulumme vahvuuksina ovat opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, opetuksen käytännönläheisyys ja opiskelijalähtöisyys, aidot hoitotilanteet sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen.

Opettajillamme on vahva käytännön osaaminen, mikä näkyy opetuksessa. Kaikki opettajamme tekevät opetustyön lisäksi manuaalista hoitotyötä mikä takaa sen, että heillä on paljon kokemusta opettamastaan alasta ja varmistaa heidän pysymisen ajan hermolla alan kehittymisestä. Lisäksi opettajat kouluttautuvat jatkuvasti manuaalisen alan jatkokoulutuksin. Opettajamme ovat opettaneet Atlaksessa hierontakoulutuksen alusta lähtien. Tämä kertoo opettajien sitoutuneisuudesta opiskelijoita ja koulua kohtaan. Opiskelijana huomaat, että sinun oppimisesi kiinnostaa opettajia.

Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen – kuten on hierojan ammattikin. Tällä opetustavalla varmistetaan se, että opiskelija oppii varmaksi ja turvalliseksi hieronnan ammattilaiseksi.

Harjoittelujakso suoritetaan aidoissa hoitotilanteissa. Jokaisella opiskelijalla on käytössään oma hoitohuone sähköisine hoitopöytineen. Jotta opiskelija oppii käyttämään oman kehonsa ergonomiaa sekä työskentelemään erilaisissa työympäristöissä, kuten urheiluseuroissa, opiskeluun sisältyy opetusta matkapöydällä työskentelystä.

Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioihin ja opiskelijapalautteisiin. Reflektiot ja palautteet kerätään säännöllisesti ja niiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta.

Koulumme opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen ja opintolainaan. Lisää voi opintotuen ja -lainan myöntämisestä voi lukea Kelan sivuilta.

Kouluna Atlaksella on kokemusta manuaalisten alojen koulutusten järjestämisestä vuodesta 2008 lähtien, jolloin Atlas aloitti toimintansa osteopatian koulutusohjelmalla.