Skip to main content
Category

Blogi

Laadukas ravinto, lepo ja palautuminen ovat hyvinvoinnin kulmakiviä

By Blogi, Yleinen

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys jaksamiselle ja terveydelle on suuri. Kehonhuolto, hyvä ravinto, lepo, liikunta ja stressinhallinta vaikuttavat kaikki hyvinvointiin. Hierontakoulu Atlaksen opettaja Juhani Karjomaa puhuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen puolesta.

“Ihmisen hyvinvointi on näiden kaikkien osa-alueiden summa. Vaikuttamalla vähän jokaiseen osa-alueeseen saadaan aikaan isompi muutos hyvinvoinnissa kuin keskittymällä paljon vain yhteen osa-alueeseen”, Juhani kertoo.

Hierojan töitä tekevän Juhanin kiinnostus hyvinvointiin on kasvanut vuosien saatossa osana aktiivista ja urheilullista elämäntapaa. Kokemusta eri lajeista on kertynyt melkoisesti.

Juhani kertoo taustoistaan: “Kiinnostuin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista noin 15 vuotta sitten ja tein itse muutoksen silloin erityisesti ravinnon osalta. Lepo- ja stressinhallintamuutos onnistui vasta varsinaisen työuran lopussa. Opiskelin koulutetun hierojan tutkinnon kanssa samaan aikaan ravitsemusta ja voimaharjoittelua AMK:ssa”. Juhani kokee tärkeänä motivaattorina juuri omakohtaisen kiinnostuksen hyvinvointia ja terveysalaa kohtaan.

Hieroja on terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilainen

Terveydenhuollon ammattilaisina koulutettujen hierojien on tärkeää tuntea perusteet ravinnosta, levosta, stressin vaikutuksesta sekä liikunnan merkityksestä, koska niillä on suuri vaikutus kehon hyvinvointiin.

Juhani opettaa koulumme hierojaopiskelijoille hyvinvoinnin perusoppeja, jotka auttavat hierojan työssä asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa ja kehotuntemuksen syventämisessä. Kokonaisuuteen kuuluvat perusteet ravinnosta, levosta, stressin vaikutuksesta sekä liikunnan osalta venyttelyistä ja lihasta vahvistavista harjoitteista, joissa pääosin käytetään jumppakuminauhaa.

“Näillä peruskulmakivillä on myös vaikutus kansansairauksiin, joilla voi olla isokin merkitys hierojan hoitotyöhön. Lisäksi hierojalle opetetaan keinoja ohjata asiakkaita lihasten omatoimiseen huoltamiseen ja vahvistamiseen”, Juhani avaa.

Hoitosuunnitelma rakentuu asiakkaan kohtaamiselle ja hierojan ennakkotiedoille. Keskusteluissa, tutkimusvaiheessa ja hieronnassa hyvinvoinnin perusteiden osaaminen korostuu konkreettisesti.

Yksilölliset tarpeet ja toiveet täytyy huomioida

Kokonaisvaltaisuuden ja peruskulmakivien lisäksi hyvinvointi ja terveys on aina yksilöllistä ja yksilölliset tarpeet tulee siksi huomioida. Juhanin mukaan jokaiselle löytyy varmasti sopiva ja mielekäs liikunnan muoto ja tähän hieronnan ammattilainen voi kannustaa. Esimerkiksi iän karttuessa korostuu lihaskunnon merkitys.

Riittävän levon ja palautumisen takaaminen on tärkeää kaikille. Tämä onkin Juhanin mukaan laadukkaan ja monipuolisen ravinnon ohella yksi hyvinvoinnin peruspilari, johon jokaisen on helppo vaikuttaa.

Kiinnostaako sinua opiskella hyvinvoinnin ja kehonhuollon ammattilaiseksi? Hierojan työ saattaa olla sinua varten. Lue lisää meillä opiskelusta ja hae mukaan!

Osteopaattinen hoito sopii kaikille – Opiskelijamme Ville ihastui osteopatian monipuolisuuteen

By Blogi, Yleinen

Koulutettu hieroja Ville Vertanen opiskelee osteopaatiksi Osteopatiakoulu Atlaksella. Kokemukset opinnoista ja niiden järjestämisestä ovat olleet positiiviset, ja Ville kokeekin, että opiskelu sopii hyvin työn ohessa suoritettavaksi. Mikä on osteopatian erityisvahvuus ja onko alaa opiskellessa tullut vastaan yllätyksiä? Tässä blogissa jaamme Villen kokemuksia osteopatian opinnoista ja osteopatiasta hoitomuotona.

Käytännönläheinen opiskelu tähtää manuaalisten tekniikoiden hallintaan

Osteopatian opinnot on Atlaksella suunniteltu niin, että niitä voi suorittaa työn ohessa. Opiskelijamme Ville on ammatiltaan koulutettu hieroja ja hän opiskelee syksyllä 2020 aloittaneessa ryhmässä. Osteopatian opinnot kestävät neljä vuotta.

Opetuksen käytännönläheisyys on Villen mukaan suuri vahvuus. Uusien manuaalisten tekniikoiden harjoitteleminen aloitetaan opintojen varhaisessa vaiheessa. Se on mahdollista, sillä kaikki Osteopatiakoulu Atlaksen opiskelijat ovat pohjakoulutukseltaan kehonhuollon ammattilaisia.

“Heti ensimmäisen kurssin jälkeen pääsimme tekemään osteopaattisia hoitoja käytännössä, mikä oli mahtavaa. Kyseessä on manuaalinen hoitotyö ja sen oppii ainoastaan tekemällä. Koenkin koulutuksen vahvuutena ehdottomasti, että tekniikoita pääsee heti tekemään myös käytännössä”, Ville kertoo kokemuksistaan.

Osteopatian teoriaopinnot ovat kokonaisvaltaisia ja ihmiskehon toimintaa pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti. Anatomian ja fysiologian opinnot ovat kattavia, ja opiskelijoille tarjotaan paljon spesifiä tietoa kehosta.

“Osteopatia menee hierontaa syvemmälle ihmiskehon syövereihin. Se on ihmeellinen ja kiehtova maailma. Minut on hieman jopa yllättänyt positiivisella tavalla se, kuinka tarkkaa osteopaattinen työskentely parhaimmillaan on”, Ville sanoo.

Työn ohessa opistelu vaatii järjestelmällisyyttä ja itseohjautuvuutta

Ville on opetukseen erittäin tyytyväinen. Hän kuvailee opetusta laadukkaaksi ja ammattitaitoiseksi niin pedagogisesti kuin ammatillisesti. Työn ja opintojen yhdistäminen sujuu Villen mielestä hyvin, mutta myös vaatii opiskelijalta järjestelmällisyyttä.

“Lähipäivät ovat pitkiä ja antoisia, mutta välillä aika rankkoja. Niitä on kuitenkin sen verran vähän, että työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu sujuvasti. Itseopiskelu lähipäivien ulkopuolella vaatii itseohjautuvuutta, ja olenkin joutunut tehostamaan omaa kalenterini käyttöä”, Ville naurahtaa.

Villen mielestä koulussa otetaan kattavasti huomioon kaikki asiat ja järjestelyt, ja koulutuksen toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Yhtenä neljästä ryhmän näkövammaisesta opiskelijasta Ville kokee, että uusista opetustyyleistä ja tekniikoiden kuvailemisesta sanoin hyötyvät kaikki opiskelijat.

Osteopatian vahvuudet hoitomuotona

Ville uskoo, että aikaisemmat hierontatyöt jäävät pikkuhiljaa vähemmälle sillä osteopatia on hoitomuotona niin kokonaisvaltaista. Hän on saanut asiakkailta hyvää palautetta ja on iloinen voidessaan auttaa ihmisiä kehon vaivoissa ja sen huollossa.

“Osteopatia sopii kaikille akuuttihoitoa tarvitsevista niihin, joilla on kroonisia vaivoja. Ikäjakauma on vähintään kattava, sillä hoitomuoto sopii kaikille aina vastasyntyneistä vanhuksiin! Uskon, että osteopatia yleistyy Suomessa ja ammattikunta
selvästi kehittyy kokoajan,” Ville summaa osteopatian vahvuuksia.

Kiinnostuitko osteopatian opinnoista? Osteopatiaopinnot kehittävät ammattitaitoasi ja tarjoavat uusia tekniikoita asiakkaan tutkimiseen ja hoitamiseen. Pohjakoulutukseksi soveltuu koulutetun hierojan tutkinto, jonka voit suorittaa samassa talossa Atlaksella. Lue lisää ja hae opiskelemaan osteopaatiksi!

Kokemuksia osteopatian opinnoista: Osteopatia vei Ninan mennessään

By Blogi, Yleinen

Fysioterapeutti ja koulutettu hieroja Nina Kilpiä opiskelee työnsä ohessa osteopaatiksi Atlaksella osana syksyllä 2020 aloittanutta ryhmää. Osteopatian opinnot ovat laajentaneet Ninan kehotuntemusta entisestään ja ala tuntuukin Ninasta omalta. Tässä blogikirjoituksessa Nina kertoo kokemuksistaan ja siitä, miksi osteopatian opinnot ovat vieneet hänet mennessään. Mikäli kiinnostut blogia lukiessasi osteopatian opinnoista, voit lukea lisää osteopatian opinnoista Osteopatiakoulu Atlaksen sivuilla, jossa voit myös hakea mukaan osteopatiakoulutukseen.

Osteopatia syventyy kehotuntemukseen ja käsittelee kehoa kokonaisuutena

Ninan tapaan kaikki Atlaksen osteopatian opiskelijat ovat jo valmiiksi kehonhuollon ja terveysalan ammattilaisia, sillä meillä osteopatian opintojen aloitukseen vaaditaan soveltuva pohjakoulutus alalta. Soveltuva koulutus on esimerkiksi koulutettu hieroja tai fysioterapeutti – Ninan tapauksessa hänellä on jo vahva koulutus- ja työkokemus taustalla hierojana ja fysioterapeuttina ennen osteopatia opintojen alkua.

Osteopatiassa opit kehosta kokonaisuutena menevät käytäntöön. Nina kertookin osteopatian opintojen syventäneen hänen jo olemassa ollutta kehon tuntemustaan ja kehonhuollon ymmärrystään.

“Osteopatia on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa, jossa pystytään vaikuttamaan lihasten lisäksi hermostoon, luustoon ja niveliin. Asiakaskunnassani on paljon tuki- ja liikuntaelinvaivaisia henkilöitä, joiden uskon todella hyötyvän osteopatiasta”, Nina kertoo.

Nina löysi osteopatian pariin Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n koulutuksen kautta. Koulutuksessa esiteltiin osteopatiaa, jonka opiskelu kiinnosti Ninaa välittömästi, sillä hoitomuoto on manuaalinen ja perustuu tuntemiseen. Nyt opinnot aloitettuaan Nina kokee kehonhuollon ammattilaisena nimenomaan osteopatian opinnot täydelliseksi jatko-opinnoiksi itselleen.

Ninan kokemukset osteopatian opinnoista Osteopatiakoulu Atlaksella

Nina on kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen valintaansa. Hän kertoo kuinka opiskelu on järjestetty hyvin niin, että sitä voi suorittaa työn ohessa. Nina on yksi neljästä Osteopatiakoulu Atlaksella opiskelevasta näkövammaisesta opiskelijasta. Hän on erittäin tyytyväinen koulun opettajiin sekä opetuksen järjestämiseen. Nina kokee, että opetustilanne haastaa myös opettajia uudella tavalla, kun käytännön tekniikat pitää sanoittaa.

“Meidän opiskelijaryhmä on loistava. Koulun tilat ja puitteet ovat ammattimaiset ja opettajat ovat ihan supereita. Ei tässä voi olla kuin tyytyväinen – opiskelu on juuri sitä, mitä olen kaivannut”, Nina kertoo. Osteopatia on vienyt mennessään!

Kiinnostuitko osteopatian opinnoista? Osteopatiaopinnot kehittävät ammattitaitoasi ja tarjoavat uusia tekniikoita asiakkaan tutkimiseen ja hoitamiseen. Pohjakoulutukseksi soveltuu koulutetun hierojan tutkinto, jonka voit suorittaa samassa talossa Atlaksella. Lue lisää ja hae opiskelemaan osteopaatiksi!

Urheilutausta sai Nicholaksen kiinnostumaan kehonhuollosta ja hierojan ammatista

By Blogi, Yleinen

Hierontakoulu Atlaksen koulutettu hieroja Nicholas Rajala valmistui koulustamme hierojaksi syksyllä 2020, ja jatkoi sen jälkeen ammatinharjoittajana osana samaa tuttua tiimiä. Nicholaksen urheilutausta eri lajien parissa sytytti kipinän kehonhuoltoa ja hierojan ammattia kohtaan. Hän tunteekin hyvin kehon erilaiset rasitustilat ja eri urheilulajien aiheuttamat vammat ja loukkaantumiset. Voit varata ajan Nicholakselle täällä.

Nicholaksen mukaan parasta hierojan työssä on ihmisten auttaminen ja oman työn jäljen näkeminen, kun saa tarjottua asiakkaalle konkreettista apua. Hierojan työssä jokainen päivä on myös erilainen, mikä pitää mielenkiinnon yllä ja kannustaa opettelemaan uutta. “Hierojan työ on vastannut odotuksiani ja on juurikin sitä, mitä opiskelu aikana pääsi kokemaan. Yllätyksiä ei ole tullut ainakaan vielä. Jokainen päivä on erilainen”, Nicholas summaa kokemuksiaan koulutettuna hierojana.

Oma urheilutausta ja loukkaantumiset ovat toimineet motivaattorina alalla

Hieronnasta voi saada tehokasta apua kehonhuoltoon ja eri vaivojen kuntoutukseen. Erityisesti aktiiviharrastajat ja urheilijat hyötyvät säännöllisestä lihashuollosta. Nicholas on harrastanut urheilua koko elämänsä eri lajessa, viimeisimpänä salibandyä 10 vuoden ajan.

“Oman urheilutaustan ja loukkaantumisten kautta kiinnostuin ihmisen anatomiasta ja kehonhuollosta sekä urheiluvammojen ennaltaehkäisemisestä”, Nicholas kertoo.

Tästä lähti alunperin hänen kipinä terveysalaa ja hierojan ammattia kohtaan, ja Nicholas ymmärtääkin hyvin eri lajeissa (kuten salibandyssa, jääkiekkossa, golfissa, tenniksessä tai kuntosalilla) saatuja urheiluvammoja.

Hierojan työ on ennen kaikkea asiakaspalvelua

Hierojan ammattitutkinto tarjoaa monipuolisen näköalapaikan terveysalalle. Hierojan työllä voi vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin ja olotilaan, joka on palkitsevaa niin asiakkaalle kuin hierojalle. Tutkinto on myös hyvä pohjakoulutus jatko-opintoihin esimerkiksi osteopaatiksi.

Kohtaamiset asiakkaiden kanssa ja alan monipuolisuus motivoi myös Nicholasta, joka nauttii asiakaspalvelutyöstä.

“Koen omaavani hyvät sosiaaliset taidot ja tulen toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Pyrin tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle parasta yksilöllistä hoitoa hyvinvoinnin parantamiseksi ja annan mielelläni tietotaitoni käyttöösi!”

Varaa aika Nicholakselle

Atlaksessa voit opiskella sekä koulutetun hierojan että osteopaatin tutkinnot työn ohessa. Tutustu lisää koulumme tarjontaan ja hae mukaan!

Hierojan koulutuksella kohti monipuolista uraa

By Blogi, Yleinen

Ihmisen anatomia opiskellaan päästä varpaisiin. Kati Kajander-Kiri (kesk.) tenttaa Mirka Halmetta ja Juhani Karjomaata.

Kymmenen kuukautta kestävä hierojan koulutus on hyvä vaihtoehto henkilölle, joka haluaa edistää tulevaisuuden työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Joillekin tutkinto on ensimmäinen ammatti, toisille pohja muihin terveysalan ammatteihin, kuten fysioterapian tai osteopatian opiskeluun.

Mirka Halmeelle koulutus tuo täydennystä ja lisäosaamista personal trainerin ja liikunnanohjaajan työhön.

– Liikunnan lisäksi palautuminen ja kehonhuolto ovat lähellä sydäntäni. Hierojan koulutuksella pääsen taas yhden askeleen lähemmäs ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hierontakoulu Atlaksen koulutus on vastannut Halmeen odotuksia. Ensimmäinen puolikas opinnoista on teoriapainotteista anatomian ja hieronnan perusteiden oppimista. Lähiopetusta on kaksi kertaa viikossa, joko aamu- tai iltaryhmässä.

– Koulupäivät on jaettu kivasti niin, että ensin keskitymme pari tuntia teoriaan ja sitten käymme samat jutut läpi hieromalla. Asiat jäävät hyvin mieleen, kun niitä pääsee heti harjoittelemaan käytännössä, eikä vain kirjoista pänttäämällä.

Opintojen edetessä lähiopetuskertojen määrä vähenee ja klinikkaharjoittelun määrä kasvaa. Hankolainen energiapakkaus kiittelee opetuksen tasoa ja monimuotokoulutuksen joustavuutta. Kun oma kalenteri on täynnä työtä, opiskelua, klinikkaharjoittelua ja elämää, niin järjestettävää riittää. Myös matka Hankoon ja takaisin vie oman aikansa.

– Monimuotokoulutus antaa mukavasti vapautta opiskelun ja työn yhdistämiselle, kun aikatauluihin voi vaikuttaa itse. Klinikkaharjoittelua ja asiakashierontoja voi yhdistää samoihin päiviin teoriatuntien kanssa.

Kiireisestä elämäntilanteesta huolimatta Halme on nauttinut opiskelusta Atlaksella.

– Kouluun on kiva tulla. Tulemme kaikki hyvin toimeen keskenämme ja se hyvä fiilis välittyy myös asiakkaille.

Parasta Atlaksella on hyvä fiilis, laadukas opetus ja toimivat tilat. Mirka Halme ja Juhani Karjomaa valmistuvat hierojaksi joulukuussa.

Tulevaisuus yrittäjänä

Hierojan koulutus antaa eväitä myös yrittäjänä toimimiseen, sillä yksi näyttö opinnoissa tehdään yrittäjyydestä. Myös Halmeen haaveena on yhdistää kaikki terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä osaaminen kokopäiväisenä yrittäjänä.

– Liikunta ja hieronta täydentävät toisiaan hyvin. Myös oma jaksaminen ja mielenkiinto pysyy yllä, kun työssä on monipuolista sisältöä.

Yrittäjäkurssi antaa paljon lisätietoa ja monta hyvää vinkkiä, vaikka opiskelijalla olisikin jo y-tunnus tai yritys.

– Itse tein liiketoimintasuunnitelmankin sen mukaan, miten olen ajatellut yrittäjänä työskennellä. Siinä huomioitiin monta tärkeää asiaa aina yrityksen perustamisesta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön asti, Halme summaa.

Tutustu Hierontakoulu Atlaksen opiskelumahdollisuuksiin ja täytä hakemus suoraan tästä.

Varaa aika opiskelijahierontaa tästä tai numerosta 044 7424 000 ma–to klo 8–21.

Hierontakoulu Atlas sijaitsee kauppakeskus Iso Omenan Länsiväylätornissa. Ota meidän seurantaan myös Facebookissa.

Atlaksessa opiskellaan hyvällä fiiliksellä

By Blogi, Yleinen

Hierojan koulutus on käytäntöpainotteinen ja harjoittelujakso suoritetaan aidoissa hoitotilanteissa. Sami Koljonen (oik.) opastaa Juhani Karjomaata.

Juhani Karjomaa valmistuu koulutetuksi hierojaksi joulukuussa. Ura hyvinvoinnin parissa on siintänyt liikunnallisen herran mielessä jo pitkään.

– Olen kiinnostunut ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jossa liikunta, kehonhuolto ja ravitsemus täydentävät toisiaan. Hierojan koulutus on siihen erittäin hyvä startti.

Kun aiemman työuran loppu konkretisoitui, alkoi Karjomaa tutkailla eri vaihtoehtoja hieronnan opiskeluun. Hierontakoulu Atlas pompahti usein esiin ja myös sijainti oli kätevien kulkuyhteyksien päässä. Karjomaa päätti käydä koulussa paikan päällä.

– Kun tulin ovesta sisään, aistin heti mukavan fiiliksen ja hyvän ilmapiirin.

Hyvät oppimistulokset ja tyytyväiset asiakkaat

Kymmenen kuukautta on vierähtänyt nopeasti, eikä Karjomaata ole kaduttanut. Monimuoto-opiskelu on ollut joustavaa ja opetus aivan huippua. Hän kokee, että koulutus antaa todella hyvät eväät ja varmuuden hierojana työskentelyyn.

– Parasta tässä on kokonaisuus: opetuksen laatu, paikan henki ja ilmapiiri. Kaikki toimii. Opettajat ovat pitkälle kouluttautuneita ja he tekevät koko ajan klinikka- ja asiakastyöskentelyä. Saamme todella ajankohtaista ja ammattimaista ohjausta ja tärkeitä esimerkkejä elävästä elämästä, mihin kaikkeen hierojan työssä voi törmätä ja miten voimme asiakkaita auttaa.

Opetuksen laadusta kertovat myös hyvät oppimistulokset ja asiakkaiden palautteet. Myös puitteet saavat Karjomaalta kiitosta.

– Asiakkaat aistivat, että meillä on täällä hyvä fiilis opiskella ja hekin viihtyvät. Myös hoitotilanne on rauhallinen ja yksityisyyden suojaa kunnioittava, kun käytössä on omat hoitohuoneet. Opiskelijalle oma hoitohuone luo aidon hoitokokemuksen, joka valmistaa tulevaan työhön parhaalla mahdollisella tavalla.

Joulukuussa hierojaksi valmistuva Juhani Karjomaa on tyytyväinen Hierontakoulu Atlaksen opetuksen laatuun, paikan fiilikseen ja puitteisiin.

Monimuoto-opiskelu soveltuu erilaisiin tilanteisiin

Monimuoto-opiskelu tuo opiskelijaryhmiin mukavaa vaihtelua. Se soveltuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleville ja eri ikäisille ihmisille. Yhdistävä tekijä on kiinnostus terveys- ja hyvinvointialaa kohtaan sekä aito halu auttaa.

– Erilaiset lähtökohdat ja taustat täydentävät toisiaan. Uskon, että hyvä ilmapiiri ja mukava fiilis syntyvät myös opiskelijoiden erilaisuudesta. En muista, milloin olisin nauranut niin paljon, kuin nyt viimeisen 10 kuukauden aikana, Karjomaa summaa.

Tutustu Hierontakoulu Atlaksen opiskelumahdollisuuksiin ja täytä hakemus suoraan tästä.

Varaa aika opiskelijahierontaa tästä tai numerosta 044 7424 000 ma–to klo 8–21.

Hierontakoulu Atlas sijaitsee kauppakeskus Iso Omenan Länsiväylätornissa. Ota meidät seurantaan myös Facebookissa.

 

Tiia kuunteli sydäntään ja vaihtoi hyvinvointi- ja terveysalalle

By Blogi, Yleinen

Atlaksen henkilökuntaan kuuluu koulutettu hieroja Tiia Helomaa, joka opiskelee samalla osteopaatiksi Atlaksessa. Innostus osteopatiaan syttyi Atlaksen hierojakoulutuksen aikana. Työn ohessa suoritettava nelivuotinen koulutus syventää kokonaisvaltaista kehon ja hyvinvoinnin ymmärrystä.

Tiia löysi hoitoalan aikuisiällä, kun kaupan alan ja markkinoinnin työt eivät enää tuntuneet täysin omalta, sillä sydän aukeni hyvinvointiasioihin. Kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin oli syntynyt jo lapsuudessa: Tiia muistaa, kuinka tykkäsi jo pienenä antaa äidille kasvohoitoja ja hierontoja. Lopullinen päätös alanvaihdosta syntyi vuonna 2019, jolloin Tiia haki ja pääsi Atlaksen hierojakoulutukseen.

“Vertailin eri hierojakouluja ja selvitin, mikä niistä sopisi aikuiselle, perheelliselle opiskelijalle, joka käy koulun ohella töissä. Kuulin paljon hyvää Atlaksesta”, kertoo Tiia. Tiia on ollut erittäin tyytyväinen valintaansa hierontakoulun suhteen: “Vaikka koulua oli kehuttu, yllätyin silti siitä, miten laadukasta opetusta saimme ja miten hyvissä tiloissa saimme tehdä harjoittelua”.

Valmistuttuaan koulutetuksi hierojaksi Tiia rohkaistui ottamaan työnsaralla uuden askeleen ja aloitti työt hierojayrittäjänä ja joogaohjaajana. Tämän vuoden elokuussa hän palasi opiskelupaikkaansa ja aloitti koulutettuna hierojana Atlaksessa, jossa työnkuvaan kuuluu asiakkaiden hieromisen lisäksi Atlaksen hierojaopiskelijoiden harjoittelujen ohjaus. Tiia tekee hieronnan lisäksi myös osteopatiaa oppilastyönä ja iloitsee mahdollisuudesta laajentaa osaamistaan tutussa koulussa: “Tämä on minulle monipuolinen paketti, ja olen innoissani mukana tiimissä. Meillä on mukavaa töissä, ja hyvä yhteishenki välittyy asiakkaille”.

Asiakaskohtaamiset ja alan monipuoliset mahdollisuudet motivoivat

Hierojan työssä Tiia pitää erityisesti asiakaskohtaamisista: jokainen ihminen on erilainen ja jokainen hoitotapahtuma myös omanlaisensa. Tiia haluaa kohdata jokaisen yksilönä ja luoda kunnioittavan, luottamuksellisen hoitosuhteen. Asiakasta on kuunneltava herkällä korvalla ja osattava soveltaa oppeja tilanteen mukaan.

Työssä voi oppia joka päivä jotain uutta. Ihmiskehossa opittavaa riittää niin käytännön kuin teoriankin osalta, ja uutta tutkimustietoa tulee jatkuvasti. Atlaksessa seurataan koko ajan, mitä alalla tapahtuu ja järjestetään erilaisia täydennyskoulutuksia. “Tällä alalla on niin paljon mahdollisuuksia”, toteaa Tiia, joka on kiitollinen siitä, että hän uskalsi heittäytyä kuuntelemaan sydäntään.

Ville-Petterin omat kokemukset hieronta-asiakkaana inspiroivat hoitoalalle

By Blogi, Yleinen

Ville-Petteri Karhu muutti Alahärmästä Espooseen aloittaessaan työt Atlaksen koulutettuna hierojana. Hierojan ammatti houkutti jo varhain: yläkouluikäisenä Ville-Petteri kävi usein hieronnassa, ja hoitojen aikana syntyi ajatus hoitoalalle hakeutumisesta. Manuaalinen terapia, kehonhuolto ja mahdollisuus vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin tuntuivat omalta jutulta. Lukio-opintojen päättyessä Seinäjoella alkoi sopivasti hierojakoulutus, johon Ville-Petteri hyväksyttiin opiskelijaksi, ja kurssien edetessä hän tiesi nopeasti tehneensä oikean alavalinnan.

Välimatka ei ole este opinnoille toisella paikkakunnalla

Hierojan koulutus kesti yhdeksän kuukautta, minkä jälkeen Ville-Petteri työllistyi alahärmäläiseen yritykseen koulutettuna hierojana. Heti hierojaksi valmistumisen jälkeen hän tiesi haluavansa syventää osaamistaan. Hoitoalalla on monia mahdollisuuksia lisäkouluttautumiseen, joten Ville-Petterikin haki yhtä aikaa fysioterapeutiksi ja osteopaatiksi. Hän päätyi opiskelemaan osteopatiaa Atlakseen. Tämä edellytti matkustamista Espooseen kerran kuussa lähiopetuspäiville, mutta työnantajan mielestä oli vain positiivista saada lisää osaamista tiimiin. Koulutukseen siis kannustettiin myös esihenkilön puolesta, ja kahden vuoden ajan Ville-Petteri kulki Alahärmästä Espooseen. Sitten tuli ilouutinen: Atlakseen etsittiin koulutettua hierojaa työsuhteeseen. Ville-Petteri haki paikkaa, sai sen ja muutti Espooseen. Nyt hän työskentelee Atlaksen asiakasklinikan puolella ja opiskelee samalla Atlaksen osteopatiakoulutuksessa.

Opinnot ja työt täydentävät toisiaan

“Hyvin jaksotettu monimuoto-opiskelu sopii minulle todella hyvin”, kertoo Ville-Petteri ja toteaa keskittyvänsä nyt osteopatian mahdollisuuksiin. Hieronnassa ja osteopatiassa on paljon samaa, mutta osteopatiassa analysoidaan laajemmin kokonaisuutta, rakennetta, asentoja ja myös mahdollisia psyykkisen stressin aiheuttajia. Osteopatia täydentää hierojan osaamista, ja Ville-Petteri onkin erityisen iloinen siitä, että hän pystyy hoidoissa käyttämään entistä laajemmin erilaisia tekniikoita. Osteopatian opinnot jatkuvat kerran kuussa neljän päivän koulutusjaksolla, jolloin pääsee oppimaan uutta ja kysymään asiakastyössä esiin nousevista haasteista. Ville-Petteri on ollut erittäin tyytyväinen koulutuksen laatuun ja siihen, että työt ja opinnot hoituvat saman katon alla. Osteopatian ja hierojan koulutusohjelmien lisäksi Atlaksessa on mahdollista osallistua erilaisiin täydennyskoulutuksiin, sillä alalla tapahtuu jatkuvasti. Atlaksessa ympärillä on samoista teemoista innostuneita opiskelijoita ja ammattilaisia, joten uudet tekniikat ja välineet tulevat nopeasti tutuiksi.

Millaista on Atlaksessa työskentely?

Työpäivien kannalta mukavinta on se, että saa itse vaikuttaa työaikoihinsa ja sopia hoidot kuten asiakkaalle parhaiten käy. Modernit, avarat ja valoisat tilat antavat loistavat puitteet hoitotyöhön, ja kaikki välineet huolletaan säännöllisesti. Työilmapiiri on hyvä, työkavereilta saa aina tukea tarvittaessa ja töihin on mukava tulla. Tämä on tärkeää, sillä hoitotilanteessa asiakkaan kivun tai vaivan taustalla voi olla rankkojakin kokemuksia. Jokaisella asiakkaalla on oma tarinansa, ja jokainen on yksilö. Se on haaste, joka pitää virkeänä. “Ei ole vain yhtä tapaa hoitaa, vaan jokaiselle etsitään asiakkaan kanssa yhdessä se sopivin muoto”, toteaa Ville-Petteri.

Atlaksessa voit opiskella sekä koulutetun hierojan että osteopaatin tutkinnot työn ohessa. Tutustu lisää koulumme tarjontaan ja ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää mahdollisuuksistasi! 

Välivuosi edessä – opiskele hierojaksi

By Blogi, Yleinen
Pian hierojaksi valmistuva Nicholas Rajala kehuu Atlaksen laadukasta opetusta ja kannustavaa opiskeluilmapiiriä.

Välivuosi kannattaa hyödyntää tavalla, joka edistää tulevaisuuden työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Hierojan tutkinnon voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, joka antaa mahdollisuuden omaan aikaan tai palkkatyöhön opiskelun ohessa.

–Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2016. Selkeää urasuunnitelmaa ei sillä hetkellä ollut, joten päätin pitää pienen hengähdystauon opiskelusta ja hakeutua töihin, kertoo hierojaopiskelija Nicholas Rajala.

Vaikka työ maistukin, alkoi Rajala pohtimaan tulevaa. Elämä ilman koulutusta ja ammattia ei kuulostanut pidemmän päälle järkevältä. Lähipiiristä vihjattiin, että jokin käytännönläheinen ammatti, kuten hieroja, saattaisi sopia aktiiviselle ja liikunnalliselle Rajalalle. Opiskelun ohessa hän halusi jatkaa myös palkkatyössä. Hierojan monimuotokokoulutus vastasi hyvin näihin toiveisiin.

– Valitsin Hierontakoulu Atlaksen, koska täällä voi opiskella arkisin aamu- tai iltaryhmässä ja viikonloput ovat vapaat. Näin työn ja opiskelun yhteensovittaminen oli helppoa.

Myös käytännönläheinen opiskelu kiinnosti.

– Lähiopetuspäivät ovat pitkälti käytännön opiskelua heti ensimmäisestä koulupäivästä alkaen, kun opettajat näyttävät ihan kädestä pitäen kaikki perustekniikat ja otteet. Myös kehon eri osat opetellaan hieromaan ennen klinikkaharjoittelun ja asiakashierontojen aloittamista.

Hyvä lähtökohta tulevaisuuteen

10 kuukautta kestävä hierojakoulutus on hyvä vaihtoehto henkilölle, joka haluaa edistää tulevaisuuden työ- ja opiskelumahdollisuuksia ja hankkia samalla ammatin. Koulutus on helposti yhdistettävissä jo olemassa olevaan liikunta-, hyvinvointi-, sekä terveydenhuoltoalan ammattiin.

Iso osa opiskelusta suoritetaan aidoissa asiakastilanteissa.

Hierojan koulutus on myös hyvä lähtökohta muille terveysalan tutkinnoille, kuten fysioterapian tai osteopatian opiskeluun.

– Monelle voi itse asiassa tulla yllätyksenä, ettei koulutus ole pelkkää öljyllä läträämistä, vaan kuinka syvälle siinä mennään esimerkiksi anatomiassa ja miten hyvin se pitää osata. Osaamisen tasoa valvotaan tenteillä ja näytöillä koko opiskelun ajan ja tentit motivoivat hyvin myös itsenäiseen opiskeluun kotona, Rajala kertoo.

Rajalan opinnot ovat lähestymässä loppuaan. Koulutus on antanut hyvät valmiudet hierojana työskentelyyn ja vahvistanut käsitystä sosiaalisesta ja ihmisläheisestä ammatista. Suunnitelmissa on jatkaa hyvin alkanutta uraa palkkatyön ohessa.

– Yksi ammatin hyvistä puolista on, että sitä voi harjoittaa niin joustavasti monin eri tavoin ja lähes missä vain, Rajala intoilee.

Tutustu opiskelumahdollisuuksiin tai täytä hakemus suoraan tästä.

Hierontakoulu Atlas, Kauppakeskus Iso Omena, Piispansilta 9 B, 3 krs, 02230 Espoo

Facebook

Niskat jumissa? Varaa aika opiskelijahierontaan tästä tai puhelimitse p. 044 7424 000, ma–to klo 8–21.

Atlaksen opiskelijat esittäytyvät, osa 3 – Omakohtaiset kokemukset lisäävät kiinnostusta terveysalaa kohtaan

By Blogi, Yleinen

Meillä Hierontakoulu Atlaksessa opiskelee hyvin monenlaisista taustoista tulleita, innokkaita terveysalan tulevia ammattilaisia. Osa opiskelee hierojaksi alanvaihtajana, osa puolestaan saattaa haluta jatkaa opintojaan hierojan ammattitutkinnon jälkeen esimerkiksi osteopaatiksi. Meillä opiskelijoiden kirjo on laaja – yhteiset tekijät eri opiskelijoiden välillä ovat aito halu auttaa ihmisiä ja kiinnostus terveysalaa kohtaan.

Kiinnostus alaa kohtaan syntyy usein omakohtaisista kokemuksista

Kiinteistöhuollon työnjohtana lähes kaksi vuosikymmentä työskennellyt Roni Huuskonen, 39, valmistui hierojaksi Atlakselta ja jatkaa meillä myös ammatinharjoittajana. Ronin innostus alaa kohtaan lähti liikkeelle leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen myötä. Roni koki, että hieronnalla oli merkittävä vaikutus kuntoutuksessa ja oman terveyden parantamisessa.
Toisena motivaattorina oli halu saada elämälle uusi suunta pitkän uran jälkeen kiinteistöhuollon työnjohtajana. Roni näkee terveysalan työllistymismahdollisuudet hyvinä. “Jatkan koulutusta manuaalisten taitojen koulutuksessa, ja tulevaisuudessa on haave aloittaa klassisen osteopatian opinnot”, Roni suunnittelee.


Roni kiinnostui terveysalasta oman kuntoutuksensa jälkeen, ja toimii nyt Atlaksella hierojana.

Atlaksen tiloissa viihtyvät niin asiakkaat, opiskelijat kuin opettajatkin

Roni kiittää Atlaksen laadukasta opetusta sekä turvallista ja kannustavaa opiskeluilmapiiriä. “Atlaksen tilat ovat asiakasystävälliset, unohtamatta oppilaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä”, hän jatkaa.

Meidän tilamme ovatkin varta vasten suunniteltu vastaamaan kaikkien tiloissa kävijöiden tarpeisiin: opiskelutilat ovat opiskelijoille ja opettajille otolliset, ja tietotaitoa on helppo jakaa. Asiakkaat sen sijaan otamme vastaan oman hoitohuoneen yksityisessä rauhassa.

Lue lisää meillä opiskelusta ja hae mukaan hierojaopintoihin!